header/logo.png

Bohoslužby

Bohoslužby se konají téměř každou neděli v 9 hodin.
Pouze každou 2. neděli v měsíci začínáme ve 14 hodin.

4. neděli v měsíci káže host nebo jsou čtené bohoslužby.
5. neděli v měsíci káže kazatel Církve bratrské.

Přes letní měsíce se scházíme v kostele, jinak v modlitebně na faře.
Po bohoslužbách je prostor pro rozhovor při kávě, čaji a malém občerstvení.

Prostory fary a kostela také propůjčujeme romskému společenství pro bohoslužby vedené pastorem Janem Vrbou. Ty se konají většinou v sobotu od 15 hodin.