header/logo.png

Staršovstvo

Staršovstvo je jakési zastupitelstvo sboru, „rada starších“. Sbor si ze svých členů jednou za 6 let volí do staršovstva zástupce. Aktuální složení staršovstva našeho sboru:
  • Ivo David - farář
  • Michal Čermák - kurátorka
  • ing. Robert Kelnar - místokurátor
  • Dobromila Malachová
  • Miroslav Soukop
  • Miroslav Starý
  • ing. Jan Hromádko
  • Eva Mánková - náhradník