header/logo.png

Evangelická kavárnička

Od 18. ledna 2022 se budeme pravidelně scházet k neformálnímu setkání, duchovním zamyšlením a rozhovorům každé třetí úterý v měsíci. Setkávat se budeme na faře. K účasti je zvána široká veřejnost.

Příští setkání proběhne 16.1. od 15. hodiny na faře.