header/logo.png

Svatby a pohřby

Svatba

Evangeličtí faráři mohou ve výjimečných případech oddat i nečleny církve.
Podmínkou je, aby snoubenci…
…byli ochotni se sejít k několika přípravným schůzkám, kde se hovoří nejen o organizaci obřadu, ale i o křesťanském pojetí manželství
…vyjádřili upřímnou touhu po Božím požehnání
…akceptovali typické prvky evangelického svatebního obřadu jako např. biblické kázání nebo modlitby

Pohřeb

Zrovna tak mohou evangeličtí faráři vést pohřeb nebo smuteční rozloučení i u zemřelých, kteří nebyli členy církve.
Podmínkou je, aby pozůstalí byli ochotni osobně se sejít s farářem na přípravné schůzce a aby akceptovali typické prvky evangelického pohřbu, jako např. biblické kázání nebo modlitby.